top of page

Právní specialista v oblasti deliktní odpovědnosti

Tento program je určen především pro osoby zabývající se ve své praxi trestním nebo přestupkovým právem. Program je tak vhodný zejména pro příslušníky Policie ČR, obecní a městské strážníky, odborné pracovníky obecních a městských úřadů atd.

Předměty

Ústavní základy České republiky

Ve vztahu k deliktní odpovědnosti včetně právní úpravy ochrany lidských práv.

Trestní zákoník a trestní řád

S exkurzem do oblasti kriminalistiky a kriminologie.

Správněprávní odpovědnost

Se zaměřením na trestání za přestupky a jiné správní delikty​.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page