top of page

Právní specialista v oblasti nemovitostí

Tento program je určen především pro osoby, které se již pohybují ve světě nemovitostí nebo o tom uvažují. Program je tak velmi vhodný zejména pro pracovníky realitních kanceláří, odborné pracovníky obecních a městských úřadů či jiných orgánů veřejné správy.

Předměty

Aktuální právní úprava nemovitostí

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zejm. objasnění pojmů věc movitá, nemovitá, stavba, součást věci a její příslušenství, neoprávněná stavba, právo stavby, nabytí vlastnického práva, věcná břemena, významný právní dualismus v vztahu k předchozímu občanskému zákoníku)

Právní úprava katastru nemovitostí

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (zejm. obsah katastru, typy zápisů)

Oceňování nemovitostí

Daňové aspekty

Věci související s vlastnictvím a převodem nemovitostí.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page