top of page

Právny špecialista

Právny špecialista

Tento program je určený pre študentov, ktorí nemajú priame právnické vzdelanie, ale právo uplatňujú vo svojej praxi a potrebujú získať podrobnejšie a komplexnejšie informácie o práve. Vzdelávací program je prierezovou exkurziou do základných odvetví platného práva.

Predmety

Základy právnej teorie

Ústavné základy právneho systému

Základy súkromného práva

Základy verejného práva

Právo Európskej únie

bottom of page