top of page

Psychoterapie

Na základě studia MBA ve specializaci Psychoterapie, je student oprávněn vykonávat činnost psychoterapeuta jako soukromá osoba (subjekt). Nelze nárokovat proplacení intervence v rámci zdravotních pojišťoven, možná je pouze intervence na přímou platbu. Výstupem ze studia je kromě diplomu o vzdělání z Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Cosmopolitan Institute of Educatin, i certifikát o absolvování specializačního Kurzu psychoterapie – psychoterapeut.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Psychoterapie (prezenčně)

V rámci tohoto odborného předmětu budou studenti pod vedením kvalifikovaných lektorů s praxí seznámeni a proškoleni v konkrétních oblastech psychoterapeutické práce. Se studenty budu postupně probrána mimo jiné tato témata: Obecná psychologie, Aplikovaná psychologie, Psychoterapeutický výcvik a přístup, Prevence, Diagnostika, Intervence, Metody přístupu ke klientovi, Bio, psycho, sociálně, spirituální roviny k přístupu ke klientovi, se zaměřením na diagnostiku a intervenci, Metody intervence a rověnž budou analyzovány konkrétní případové studie.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page