top of page

Public Health Specialist

Public Health Specialist

Absolventi studijního programu Public Health Specialist získají znalosti nejen z oblasti managementu ve zdravotnictví, ale i ze související oblasti zdravotnické legislativy, bezpečnosti a ochrany při práci, kvality péče, komunikace a etiky. Pozornost je věnována i alternativním léčebným metodám doplňujícím klasickou medicínu. Vzdělávací program je zaměřen na vedení, řízení a organizační chování ve zdravotnictví a studium programu je vhodné pro všechny, kteří chtějí do řídících procesů ve zdravotnictví přinést pořádek, smysluplná pravidla a férový systém. Studium je optimální volbou pro manažery zdravotnických zařízení, zdravotníky, lékaře, pracovníky sociálních zařízení a vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení.

Předměty

Management ve zdravotnictví

Legislativa ve zdravotnictví

Komunikace a etika ve zdravotnictví

Psychosomatika

Medicína 3.0

bottom of page