top of page

Realitní management

Absolvent studijního programu Realitní management je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon práce v rámci realitních kanceláří, developerských společností či jiných institucí, které se zabývají problematikou nemovitostí a realitního trhu.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Manažerská psychologie

Student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii.

Reality

Tento studijní předmět se zaměřuje na získání základních znalostí o realitním trhu a práci v oblasti nemovitostí. Studenti se dozví jak vést realitní kancelář, nabírat a hodnotit nemovitosti, provádět prodej a nákup nemovitostí a jak efektivně propagovat nabídky. Důraz bude kladen na praktické aspekty práce realitního makléře, včetně etiky a mezilidských dovedností. Kromě toho se studenti seznámí s investičními aspekty v nemovitostech a s tím, jak moderní technologie ovlivňují realitní trh. Celkově jim to umožní získat základní povědomí o této oblasti a připravit se na kariéru v realitním sektoru.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page