top of page

Riadenie ľudských zdrojov

Študentovi je vytvorený individuálny vzdelávací plán podľa jeho konkrétnych potrieb.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page