top of page

Sportovní management

Program BBA Sportovní management je vhodný pro všechny, kdo se snaží posunout ve své manažerské kariéře v oblasti sportu a tělovýchovy. Profesní vzdělávací program je navržen tak, aby vás efektivně připravil na postup do vyšších manažerských pozic, případně na vstup do nové role na úrovni managementu. Cílem studia je aplikace aktuálních trendů v oblasti sportovního managementu. Studijní program nabízí primárně předměty se zvláštním zaměřením na vedoucí a manažerské role ve společnostech v odvětví sportovního podnikání jak na národní, tak mezinárodní úrovni, díky kterým budou absolventi schopni budovat, zlepšovat a rozšiřovat služby poskytované právě v tomto odvětví.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko - praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Sportovní management

Specializace Sportovní management nabídne studentům ucelený přehled informací, které jsou důležité pro úspěšný rozvoj manažerských dovedností ve sportovní oblasti. V jednotlivých modulech bude probrána problematika managementu, práva, ekonomie, psychologie a dalších disciplín v kontextu sportu. Opomenuta nezůstane ani oblast získávání dotací a grantů, tvorba rozpočtů, vytváření směrnic a stanov různorodých sportovních institucí. Úspěšným absolvováním BBA studia nabydete důležité poznatky, strategický pohled a rozšíříte své znalosti a nové informace o podnikání a managementu v oblasti sportu.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page