top of page

Szociális munka

A tanulmányi program átfogóan foglalkozik a szociális szervezetek irányításának kérdéseivel, beleértve a finanszírozást, az irányítási mechanizmusokat, a projekttervezést és a humánerőforrás-menedzsmentet. Ezen a szakirányon belül a hallgatók megértik a szociális intézmények irányítási rendszerét, és megismerkednek a szociális szféra működésének elveivel nemcsak cseh, hanem nemzetközi kontextusban is. A specializáció sikeres elvégzése után a hallgatók képesek lesznek egy szociális intézmény megfelelő szervezeti struktúrájának megtervezésére, saját modell kidolgozására a létesítmény hatékonyságának növelésére, megfelelő ellenőrzési rendszer bevezetésére vagy a szervezet stratégiájának és irányának megtervezésére. Ez a specializáció elsősorban a szociális területen dolgozó közép- és felsővezetők képviselőinek, valamint mindenféle tulajdonú társadalmi szervezeteknek szól. Ugyanakkor a szociális ellátás területén tevékenykedő vezetők vagy vállalkozók számára is alkalmas.

Tantárgyak

Menedzsment

A hallgató elsajátítja a vezetői funkció ellátásának alapvető elméleti és gyakorlati alapjait, valamint a vezetői munka módszereinek és technikáinak ismeretét, mind a személyközi kapcsolatok, mind a saját személye vonatkozásában.

Stratégiai menedzsment

A hallgató elsajátítja a stratégiai menedzsment elméleti lényegét, és a stratégiai menedzsment módszertani ismereteivel is felvérteződik. A tanulmányi modult e területen esettanulmányok egészítik ki.

Szociális ellátás

A szakirány a szociális szféra menedzsmentje mellett a szociális szféra közgazdaságtanára és a szociális szféra jogára is összpontosít. Az egyes modulok az emberi, anyagi és pénzügyi erőforrásokra összpontosítanak a szociális területen. A hallgatók megismerkednek a szociális terület alapfogalmaival, megismerkednek a szociális ellátás finanszírozásának és eredményeinek mérési módjaival, illetve a szociális szolgáltatások termelékenységének és gazdasági hatékonyságának mérésével. Megismerkednek továbbá a költséggazdálkodás elveivel és a szociális szolgáltatások értékelésének módszertanával. A modulok célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban hasznosítható ismereteket szerezzenek. A végzősök megismerkednek a szociális szolgáltatások nyújtása során felmerülő kapcsolatok jogi szabályozásával, a szociális szolgáltatók, szociális munkások, felhasználók és egyéb alanyok alapvető jogaival és kötelezettségeivel.

A szakdolgozat/diplomamunka módszertana

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page