top of page

Veřejná správa a samospráva

Absolvent studijního programu Veřejná správa a samospráva je vybaven širokými znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon státní správy a samosprávy.

Předměty

Principy veřejné správy a její právní základy

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce v oblasti veřejné správy a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě. ​

Management veřejné správy – manažerské dovednosti

Student získá managerské kompetence při řízení veřejné správy a managerské dovednosti (leadership).

Ekonomie veřejné správy

Student si osvojí kompetence při správě veřejných financí a financování veřejné správy.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page