top of page

Vezetés

A Vezetői program a hallgatóknak a vezetés minden olyan fontos területén használható információkat nyújt, amelyek szükségesek a magas szintű szakmai teljesítményhez felsővezetőként. A hallgatók értékes ismereteket szereznek az egyes speciális menedzsmenttevékenységekről, többek között a marketingkommunikációról, a nemzetközi üzleti életről és az üzleti jogról.

Tantárgyak

Menedzsment

A hallgató elsajátítja a vezetői funkció ellátásának alapvető elméleti és gyakorlati alapjait, valamint a vezetői munka módszereinek és technikáinak ismeretét, mind az interperszonális kapcsolatokkal, mind a saját személyével kapcsolatban.

Stratégiai menedzsment

A hallgató elsajátítja a stratégiai menedzsment elméleti lényegét, és a stratégiai menedzsmenthez szükséges módszertani ismeretekkel rendelkezik. A tanulmányi program kiegészül a marketingkommunikáció, a nemzetközi üzleti élet vagy a kereskedelmi jog területén folytatott tanulmányokkal.

Vezetés és csapatmunka

Mi különbözteti meg a sikeres csapatokat a sikertelenektől? Hogyan jellemezhetünk egy PERFORM csapatot? Mi befolyásolja a csapat termelékenységét és morálját? Mi a vezető szerepe egy csapatban? A kurzus célja, hogy inspirálja a hallgatókat, támogassa őket abban, hogy választ keressenek ezekre a kérdésekre, és nem utolsó sorban, hogy technikákat kínáljon nekik a saját csapatukkal való munkához.

A szakdolgozat/diplomamunka módszertana

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page