top of page

Vezetői pszichológia

A vezetői pszichológia tanulmányi program végzőse olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a vezetői feladatok hatékony ellátását az emberekkel való gazdálkodás területén, valamint a pszichológiai elvek alkalmazását a beosztottak irányításában, a vállalaton belüli vezetésben stb.

Tantárgyak

Menedzsment

A hallgató elsajátítja a vezetői funkció ellátásának alapvető elméleti és gyakorlati alapjait, valamint a vezetői munka módszereinek és technikáinak ismeretét, mind az interperszonális kapcsolatokkal, mind a saját személyével kapcsolatban.

Stratégiai menedzsment

A hallgató elsajátítja a stratégiai menedzsment elméleti lényegét, és a stratégiai menedzsment módszertani ismereteivel is rendelkezik. A tanulmányi modult e területen esettanulmányok egészítik ki.

Vezetői pszichológia

A hallgató elsajátítja az általános pszichológia alapjait, a vezetés formáit, kompetenciákat szerez az egyének profilalkotásában, különös tekintettel az alkalmazott pszichológiára.

A szakdolgozat/diplomamunka módszertana

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page