top of page

Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých je celoživotní proces. Absolvent studijního programu vzdělávání dospělých je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti vedení a edukace při vzdělávání dospělých.

Předměty

Management

Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě a ve vztahu k edukační rovině vzdělávání jedinců. ​

Strategický management

Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Manager pedagog

Studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu pedagogické činnosti, vedení výuky, tvorbu kurikula, schopnosti vést pedagogický proces do zdárného konce se zaměřením na edukační specifika vzdělávané skupiny dospělých.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page