top of page

Vzdelávanie dospelých

Vzdelávanie dospelých je celoživotný proces. Absolvent programu vzdelávania dospelých je vybavený vedomosťami a zručnosťami, ktoré mu umožnia efektívne vykonávať manažérske funkcie v oblasti vedenia a vzdelávania dospelých.

Predmety

Manažment

Študent získa základné teoretické a praktické základy pre výkon manažérskej funkcie a poznatky o metódach a technikách manažérskej práce, a to v rovine medziľudských vzťahov, vo vzťahu k vlastnej osobe a vo vzťahu k vzdelanostnej úrovni vzdelávania jednotlivcov. ​

Strategický manažment

Študent si osvojí teoretickú podstatu strategického riadenia a získa metodologické zručnosti pre strategické riadenie. Študijný modul je doplnený prípadovými štúdiami z tejto oblasti.

Manažér pedagóg

Študijný modul ponúka teoretický a metodologický základ témy pedagogickej činnosti, riadenia vyučovania, tvorby učebných osnov, schopnosti viesť pedagogický proces k úspešnému koncu so zameraním na edukačné špecifiká vzdelanej skupiny dospelých.

Pro více informací kontaktujte garanta programu:
Mgr. Dominik Kejdana, MBA
+420 724 219 190
dominik.k@cosmopolitan-instute.eu

bottom of page