top of page

Studijní programy

Cosmopolitan Institute Vám jako specializovaná vzdělávací instituce nabízí kvalitní on-line manažerské vzdělávání v programech BBA, MBA, MPA, MHA, MPH, MSA, LLM, LLD, MSc, Ed.D. a DBA. Tyto manažerské programy představují celosvětově nejoblíbenější formu dalšího profesního vzdělávání a jsou ideálním řešením pro všechny, kteří chtějí investovat do svého osobního rozvoje a získat poznatky okamžitě přenositelné do praxe.

studijniprogramy-hero-small.jpeg

BBA

Bachelor of Business Administration

The BBA educational program is the first level of professional educational programs, which is intended especially for applicants with a secondary education and minimal practical experience.

MBA

Master of Business Administration

Vzdelávací program MBA predstavuje druhý stupeň manažérskeho vzdelávania a kontinuálne nadväzuje na kurikulum programu BBA s dôrazom na vyššie požiadavky na edukáciu študenta.

MPA

Master of Public Administration

The MPA educational program is primarily intended for employees of the state administration, local government, or also to politicians at all levels of management or those interested in public administration issues.

BBA

Bachelor of Business Administration

Vzdělávací program BBA je prvním stupněm profesně vzdělávacích programů, který je určen zejména pro uchazeče se středoškolským vzděláním a s minimálními praktickými zkušenostmi.

MBA

Master of Business Administration

The MBA educational program represents the second level of management education, where study subjects continuously follow the BBA curriculum with an emphasis on higher requirements for student education.

MPA

Master of Public Administration

Vzdělávací program MPA je primárně určen pracovníkům státní správy, samosprávy, popř. i politikům na všech úrovních řízení či zájemcům o problematiku veřejné správy.

BBA

Bachelor of Business Administration

Bachelor of Business Administration (BBA) a szakmai menedzserképzés első szintje, amely elsősorban középiskolai végzettségű, minimális gyakorlati tapasztalattal rendelkező jelölteknek szól.

MBA

Master of Business Administration

Az MBA oktatási program a menedzsmentképzés második szintjét képviseli, és folyamatosan követi a BBA program tantervét, hangsúlyt fektetve a hallgatói végzettséggel szembeni magasabb követelményekre.

MPA

Master of Public Administration

Vzdelávací program MPA je primárne určený pracovníkom štátnej správy, samosprávy, popr. aj politikom na všetkých úrovniach riadenia či záujemcom o problematiku verejnej správy.

BBA

Bachelor of Business Administration

Vzdelávací program BBA je prvým stupňom profesne vzdelávacích programov, ktorý je určený najmä pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním as minimálnymi praktickými skúsenosťami.

MBA

Master of Business Administration

Vzdělávací program MBA představuje druhý stupeň manažerského vzdělávání, kdy studijní předměty kontinuálně navazují na kurikula BBA s důrazem na vyšší požadavky na edukaci studenta.

MPA

Master of Public Administration

Az MPA oktatási program elsősorban az államigazgatási, önkormányzati, ill a vezetés minden szintjén tevékenykedő politikusok vagy az államigazgatási kérdések iránt érdeklődők is.

hp-banner.jpg

Zjistit více o studiu na našem institutu

Cosmopolitan Institute vznikl z vlastní potřeby zakladatelů poskytovat kvalitní a aktuální vzdělávání, které je zaměřeno na praktické problémy a sdílení zkušeností z praxe

bottom of page