Cosmopolitan Institute of Education, uznávaná instituce specializující se na vzdělávání, poskytuje rozsáhlé portfolio online manažerských vzdělávacích programů, včetně mezinárodně uznávaných bakalářských, magisterských a doktorských titulů jako BBA, MBA, MPA, MHA, MPH, MSA, LL.M, LL.D, MSc., Ed.D., a DBA. Tyto programy jsou celosvětově uznávány jako elitní, v oblasti pokročilého profesního vzdělávání. Jsou pečlivě strukturovány, aby odpovídaly potřebám a aspiracím profesionálů usilujících o osobní a kariérní růst, s výrazným důrazem na aplikaci teoretických znalostí v praktickém prostředí jejich odborných pracovních rolí.