top of page

Věda/výzkum

Cosmopolitan Institute se kromě vlastní edukační činnosti věnuje také související vědecko výzkumné činnosti, a to ve spolupráci jak s partnery z privátní sféry, tak se zapojením odborníků ze spolupracujících vysokých škol či jiných odborných pracovišť. Probíhající výzkum je primárně nyní zaměřen na ochranu lidského zdraví a zlepšení zdravotního stavu populace. Průběžné výsledky jsou následně zakomponovávány do jednotlivých studijních programů a zpřístupňovány všem našim studentům.

Kopie studium-header (1).jpeg

Somavedic Technologies s.r.o. - spolupráce na výzkumu a vývoji přístroje SOMAVEDIC VEDIC

Společnost Somavedic Technologies s.r.o. (dále jen SOMAVEDIC) spolupracuje s Cosmopolitan Institute mimo jiné na projektu, který krok po kroku prokazuje účinky přístroje SOMAVEDIC, respektive prokazuje pozitivní vliv výrobku - vysokofrekvenční lampy SOMAVEDIC na lidský organizmus a naše prostředí. Cosmopolitan Institute se společně se SOMAVEDICEM podílí nejen na vývoji a aplikaci vývoje vysokofrekvenčních harmonizačních lamp do výroby a zlepšení účinnosti přístroje, ale také díky lektorům z Cosmopolitan Institute a jejich odborným znalostem, Cosmopolitan Institute analyzuje a vyhodnocuje získané výsledky měření a závěry testování přístroje SOMAVEDIC z laboratořích v ČR, Rakousku, Německu, USA  či Slovensku. 

Analyzováním studií a měření pomáhá Cosmopolitan Institute získat SOMAVEDICU propojování získaných měření, ověřených skutečností a nastavení směru a hypotéz pro další výzkum. 

Dosud nejvýznamnější studii pro SOMAVEDIC provedla společnost BION, Institute for Bioelectromagnetics and New Biology, Ltd, research organization code No.: 0431, Stegne 21, SI 1000 Ljubljana, Slovenia, EU, www.bion.si/en. Tento ústav je specializován na měření efektů ultraslabého záření. Měření fyzikálního systému SOMAVEDICU zahrnovalo interakce mezi měřícím zařízením a systémem. Analyzováním výsledků měření na kterém se Cosmopolitan Institute, podílelo bylo zjištěno, že je mimo jiné potřebné zjištěné vlivy SOMAVEDICU a měřené hodnoty porovnávat nejen na základě tvrdých dat, ale i na základě kvantové mechaniky. Cosmopolitan Institute doporučilo stanovit si nové hypotézy pro další měření a do projektu zapojit odborníky na kvantovou fyziku a mechaniku, odborníky na alternativní medicínu DAM (complementary and alternative medicine – CAM) a alternativní terapii. Oborům zaměřeným na DAM se například Cosmopolitan Institute věnuje ve svém vzdělávacím programu MHA a MPA. Při studiu oboru MHA nebo MPA se v podstatě dozvíte co je termín „alternativní terapie“, že se vztahuje na jakékoli zdravotní ošetření, které není standardní v západní lékařské praxi. Ale pokud bude chtít více informací, můžete se prostřednictvím workshopů pořádaných Cosmopolitan Institute dozvědět například o principech tradiční čínské medicíny.

 

Výše uvedeným sdělením chceme všem zájemcům o studiu na Cosmopolitan Institute nastínit, že je možné najít si nadstavbu ve výuce a zapojit se do výzkumu a vývoje, a to prakticky ve všech studijních oborech. Můžete si najít nadstavbu v oborem zaměřených na sportovní management, kde společně s našimi lektory můžete například absolvovat tréninkovou přípravu s fotbalovými či hokejovými reprezentanty, nebo se podílet na výzkumu přístroje SOMAVEDIC. 

bottom of page