top of page

Lektoři

Lektoři CIE jsou vždy erudovaní odborníci s širokými odbornými i životními zkušenostmi.

Lektoři provedou studenta celým studiem s cílem jeho úspěšného zakončení. Maximální vstřícnost a profesionalita lektora podpoří výborné studijní výsledky. Odborná způsobilost lektora je dána nejen jeho vlastním studiem a profesním životem, ale také i vložením své osobní energie k posílení vztahů v CIE a efektivní komunikací se studenty.

 

Nastavená přátelská, až rodinná atmosféra, je velmi dobrým základem komfortních pocitů ze studia všech našich studentů.

PhDr. Jaroslava PAUCHOVÁ, MBA
PhDr. Petr ŠIFTA, Ph.D.
univ. prof. dr. habil. JUDr. PhDr. PaedDr. György Pál PÁPAY, PhD., MBA
PhDr. Mgr. Dana Rebeka RALBOVSKÁ, Ph.D., DBA, LLM
Ing. Tomáš KEJDANA, DBA
PhDr. Mgr. Miroslav ČERMÁK, LLM
Bc. František RAMBOUSEK, MBA
Mgr. Lukáš KOZACZKA, LLM
Ing. Zdeněk MELICHAŘÍK
MUDr. Zdeněk SEDLÁČEK
PhDr. Michal VÍT, Ph.D.
JUDr. PhDr. Petr JANÍČEK, PhD., MBA
MUDr. Ing. Robin ŠÍN, Ph.D., MBA
Ing. arch. Nina HRDINOVÁ, PhD., MSc., DBA, MBA
Ing. et Ing. Tomáš NOVÁK, Ed.D., DBA, MBA
PhDr. Erik JAVORSKÝ, MBA, LL.M, MPH
Ing. Arch. Alice MITYSKOVÁ, MBA
Bc. Lucie ŠAROCHOVÁ, DiS.
Mgr. Bc. Eliška KEJDANOVÁ
Bc. Marcela POLEŠOVSKÁ, Ed.D., MBA
PhDr. Mgr. Robert TREBICKI, DBA, LLM
Mgr. Petra HIRTLOVÁ, PhD., MBA, MPA
Ing. Bc. Miloš ZAJÍC, MSc., MBA
PhDr. Mgr. Elena MAŠLONKOVÁ, MBA
Mgr. Ilona KARAMAN, MBA
Ing. Mgr. Petr SVATEK
Mgr. Viktorie SEDLÁČKOVÁ
Ing. Karel ŠŮRA
Tomáš KEJDANA, MBA
Mgr. Robert ŠLACHTA
JUDr. Michaela ŠÍNOVÁ
PhDr. Lívia Bott DOMONKOS, PhD.
PhDr. Adela HOBOTOVÁ IVÁNOVÁ
PaedDr. Monika KONCOŠOVÁ, MBA
Ing. Michael ZDRUBECKÝ
bottom of page