top of page

MPA

Master of Public Administration

Specializace

Obecné informace

Vzdělávací program MPA je určen především pro zaměstnance státní správy a samosprávy, kteří zastávají nebo chtějí zastávat vedoucí pozice. Tento program je velmi vhodný i pro politiky na všech úrovních řízení. Vzdělávací program nabízí propracovaný systém vzdělávání založený na skutečných potřebách vedoucích pracovníků úřadů, s možností výměny praktických zkušeností, sdílení osvědčených postupů a řešení modelových situací při výkonu manažerských činností ve veřejné správě.


Díky široce použitelnému obsahu vzdělávacího programu je MPA vhodné i pro všechny ostatní, kteří se chtějí zorientovat v oblasti veřejné správy nebo se připravují na státní zkoušku.


MPA = znak kvalitního úředníka


Cena manažerského programu MPA - 69 000 Kč

bottom of page